Skip to content Skip to footer

ATPL (A) teória

ATPL(A) TEORETICKÁ PRÍPRAVA

1790,- €

bez DPH

Kurz ATPL(A) teórie dištančnou formou je teoretická časť výučby pre budúcich dopravných pilotov lietadiel. Plán výučby je zostavovaný v súlade s požiadavkami EASA. Po prihlásení do kurzu vám pripravíme časový program a postup štúdia, na základe ktorého sa budete pripravovať. Tento program obsahuje aj časť výučby s inštruktorom, ktorá je povinná. Váš program je teda rozdelený na fázy, podľa predmetov, ktoré je nevyhnutné absolvovať. Na konci každej z nich musíte úspešne spraviť tzv. postupový test (progress test). Je to flexibilný prístup k výučbe, nakoľko sa pripravujete aj doma, podľa vášho tempa. Takto nastavený kurz sa dá absolvovať za 9 – 18 mesiacov. Celkový čas závisí od schopnosti učiť sa a od zodpovednej individuálnej prípravy uchádzača.

Získanie preukazu spôsobilosti dopravný pilot letúnov je podmienený absolvovaním rozsiahlej teoretickej výučby a následného preskúšania na Dopravnom úrade. Teoretická výučba a absolvovanie 14 profilových skúšok z teoretickej výučby ATPL(A) je podmienkou pre ďalšie pokračovanie vo výcviku smerujúcemu k získaniu licencie profesionálneho pilota. 

 

ZAČIATOK KURZU Máj 2022
ROZSAH
 • 650 hodín teórie
 • minimálne 10% sú konzultácie s inštruktorom v slovenskom jazyku.
 •  ATPL e-učebnice, či online priebežné testovanie v anglickom jazyku..

OBSAH KURZU
 • Letecké právo a postupy ATC
 • Drak a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie
 • Prístrojové vybavenie
 • Hmotnosť a vyváženie letúnov
 • Výkonnosť letúnov
 • Plánovanie a monitorovanienie letu
 • Ľudská výkonnosť
 • Meteorológia
 • Všeobecná navigácia
 • Rádionavigácia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu – letún (Aerodynamika)
 • VFR komunikácia
 • IFR komunikácia
CENA NEZAHŔŇA
 • oprávnenie rádiofonistu na Telekomunikačnom úrade SR. 
 • Zdravotnú prehliadku
 • Skúšku na DÚ

Od začatia skúšok ATPL je potrebné všetky predmety dokončiť do 18 mesiacov. Od vystavenia certifikátu o absolvovaní ATPL teórie sa treba prihlásiť na skúšky ATPL do 12 mesiacov