Skip to content Skip to footer

ICAO

AVIATION ENGLISH

od 45,- €

bez DPH

Ponuka našich služieb zahŕňa komplexnú prípravu študentov v oblasti leteckej angličtiny, základnej rádiotelefónnej komunikácie potrebnej na vysielanie pilot – riadiaci letovej prevádzky (Air Traffic Controller).
Kurzy môžu byť prípravné, konzultačné a šité na mieru, nakoľko jazykové zručnosti sa môžu líšiť. Cieľom bude nadobudnúť potrebné sebavedomie zvládnuť tak štandardné ako aj neštandardné situácie v letectve.

Simulovaná ICAO skúška
 • Je to 60 minútový pohovor s odborníkom na leteckú angličtinu (Language Proficiency
  Assessor)
 • Je to príležitosť ako zistiť svoju aktuálnu jazykovú úroveň
Krátky prípravný kurz
 • Je to 180 minútový kurz s odborníkom na leteckú angličtinu (Language Proficiency
  Assessor)
 • obsahom kurzu je prejdenie základnej frazeológie používanej v letectve
Intenzívny kurz
 • Cieľom je uspokojivo pokryť slovnú zásobu a vyhovujúce vyjadrovanie potrebné pre pilota
 • Konzultácie leteckej angličtiny zameranej na frazeológiu v rádiokomunikácií pre
  pilotov, riadiacich, pracovníkov letiska, leteckých dispečerov.
Intenzívny kurz - obsah

1) oboznámenie sa s časťami letiska, pozemnými službami
2) časti lietadla,  základná údržba lietadla
3) predletová príprava
4) počasie/ weather briefing + weather reports (METAR, ATIS, TAF)
5) časti letu – start-up, taxiing,
take-off, cruising, descending, landing
6) neštandardné a núdzové situácie
7) Radiotelefónia

Rozsah a zameranie konzultácií je individuálne, podľa úrovne znalosti anglického jazyka
záujemcu. Nastavuje sa počas úvodného stretnutia, všetko v Bratislave alebo online.