Skip to content Skip to footer

ZODPOVEDNOSŤ PILOTA

Poistenie zodpovednosti pilota za škodu spôsobenú na zapozičanom lietadle
Popis produktu

Naše unikátne poistenie zodpovednosti umožňuje pilotom, žiakom aj inštruktorom lietania poistiť sa pre prípad škôd, ktoré by spôsobili na zapožičanom lietadle (nejedná sa o škody spôsobené prevádzkou lietadla).

Rýchle online poistenie s okamžitou platnosťou, jednoduchosť a pritom komplexná ochrana klienta odlišujú spolu s ďalšími výhodami náš produkt od ostatných. Presvedčte sa sami!

Výhody produktu
  • poistenie žiakov bez príplatku
  • poistenie pre pilotov a inštruktorov v jednej zmluve už v základnej cene
  • celosvetová platnosť bez príplatku
  • volitelný limit poistného plnenia 50 – 600.000 Kč
  • limit finančných škôd nad rámec základného limitu poistného plnenia
  • jednotná spoluúčasť 10 % na poistné udalosti
  • platí i pre amatérske letecké súťaže a verejné vystúpenia
  • online uzavretie s okamžitou platnosťou*