Skip to content Skip to footer

TOMÁŠ TAHOTNÝ

Lektor teoretickej výučby

Licencie a kvalifikácie: PPL, ATPL, VFR noc, ICAO 4 English, výučba leteckej teórie, LL.M – letecké právo, letecká akrobacia (techniky vyššej pilotáže)

Nálet: 560 h. na letúňoch, 200h na motorových závesných klzákoch

Typy lietadiel: Zlin 42, 43, 142, 326, 526, Cessna 150, 152, 1721 182, Diamon DA20, Piper PA 28, WT 9, motorové závesné klzáky